Prečo nemôžete byť stále šťastný? 

 

 

Dianetika

(z gréckeho slova dia - skrz a nous - myseľ alebo duša) je veda o mysli. I keď je oveľa jednoduchšia ako fyzika alebo chémia, presnosťou svojich zákonov je s nimi porovnateľná a má podstatne vyššiu úroveň užitočnosti. Bol objavený skrytý zdroj všetkých psychosomatických chorôb a ľudských odchýliek od racionálnosti a boli vyvynuté zručnosti, ktoré ich bez rozdielu liečia.
Dianetika obsahuje objavy, ktoré boli vyhlásené za významnejšie než objavenie kolesa či ohňa, vďaka čomu si už 50 rokov drží status bestselleru. S viac ako 21 miliónmi výtlačkov je Dianetika nesporne najčítanejšou a najvýznamnejšou knihou o ľudskej mysli, aká bola kedy napísaná. 
 
Cena: 18,- Eur 
 
 
Objednajte si knihu Dianetika teraz! 
 
Objednávky - 0905 456 542, zadnancinova@gmail.com 

 Kontakt

www.olgazadnancinova.sk

Jašíkova 2
Bratislava
82103

+421 905 456 542